Pomiary

Wykonujemy pomiary elektryczne, natężenia światła itp.