Instalacje przeciwpożarowe

Oferujemy do sprzedaży wszystkie dostępne na rynku:

Gaśnice domowe, samochodowe

Gaśnice i agregaty proszkowe

Gaśnice i agregaty pianowe

Gaśnice śniegowe

Gaśnice mgłowe

Hydranty i prądownice

Apteczki

Sprzęt różny, szafki, węże Tablice ostrzegawcze, informacyjne itp…

 

Wykonujemy przeglądy, konserwację sprzętu ppoż.

Nasza firma zapewnia ciągły dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz środków gaśniczych.

 

Przegląd, konserwacja, naprawa gaśnic i agregatów gaśniczych

Przegląd, konserwacja, naprawa hydrantów

Pomiary wydajności i ciśnienia sieci hydrantowych

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Kursy konserwatorów sprzętu p.poż.

Szkolenia przeciwpożarowe na terenie obiektów u klienta

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Ewakuacji Obiektów wraz z planami

Konserwacja sygnalizacji pożarowych, klap dymowych, oddymiania, czujników i drzwi przeciw pożarowych